Saaristomeri - Oma kotipiha ensin

20. helmikuuta 2023

Saaristomeri on Itämeren saastunein osa. Me, jotka elämme merestä ja merellä haluamme sen pelastaa. Emme tarvitse muiden valtioiden hyväksyntää maailman jaloimmista aikomuksista, vaan käytännön tekoja. Laitetaan Saaristomeri, oma kotipihamme, ensin kuntoon.

Tutkijat, yritykset, järjestöt, yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat sanoneet jo vuosia mitä pitäisi tehdä. Nyt on meidän poliitikkojen vuoro. Rahtialusten jätevesien lasku Itämereen tulee kieltää, ravinnekuorma tulee siirtää sinne minne sitä tarvitaan eikä antaa sen valua mereen. Maanviljelijöitä tulee tukea kipsikäsittelyn ja rakennekalkin käytössä ja Varsinais-Suomesta tulee tehdä ravinneneutraali.

Lupasin ottaa vastuun, jos mandaatin saan. Tässä olivat lupaukseni ennen vaaleja. Kunkin teesin alta pääset seuraamaan, miten tavoitteeni ovat edenneet tällä vaalikaudella. Lista päivittyy.

 • Saaristomeren suojelu hallitusohjelmaan.

  • Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on erittäin kunnianhimoinen Saaristomeri-
   ohjelma, jota olin mukana luonnostelemassa. Pääset tutustumaan siihen tästä.

  Tavoitteen tila: Työn alla
 • Valtion tasolle poikkiministeriöllinen kokonaisvastuu.

 • Merentutkimuksen rahoitus kannustamaan yhteistyöhön eri tutkimustahojen sekä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kesken. Tutkimuksen tavoitteeksi meren tilan parantaminen, ei sen tilan toteaminen.

 • Ravinneneutraalius tavoitteeksi koko Suomessa Lannan keräys ja logistiikka kuntoon, jotta ravinneylijäämät saadaan siirrettyä alijäämäalueille. Kustannukset eivät saa kertyä ylijäämän tuottajille.
  Ravinnekiertotuen teknologiarajoitteet pois.

  • Hallitus on tarttunut vankasti toimeen ravinnekierron edistämiseksi. Saaristomeri-
   ohjelmaa vauhditetaan pilottialueilla Aurajoen, Paimionjoen ja Kemiönsaaren
   valuma-alueilla. Niiden tarkoituksena on luoda konkreettisen tulostavoitteet alueiden tuottamalle ravinnekuormalle ja -kierrolle. Lue lisää tästä.

  Tavoitteen tila: Työn alla
 • Maanviljelijöille tuki (sekä tiedollinen että taloudellinen) oikeiden hoitotoimenpiteiden - kuten kipsi-, rakennekalkki- ja/tai kuitukäsittelyt sekä ennallistava viljely - valintaan. Oikeat toimet sekä parantavat satoa, että vähentävät vesistökuormaa.

 • Laivajätteiden laskeminen mereen kiellettävä aluskanta huomioiden. Aluskannan päivittymisen tukeminen esimerkiksi siirtymäajoilla.

  Tavoitteen tila: Työn alla
 • Suojelutoimenpiteet systematisoitava ja vaikutukset arvioitava.
  Biomassan (kuten järviruoko) keruu ja käsittely systemaattiseksi sekä uusien suojelualueiden (merellä ja rannoilla) perustamisprosessien resurssointi saatava kuntoon.
  Elinvoimainen luonto on myös elinvoimaisen talouden perusta. Suuri osa luontokadon uhreista kärsii Suomessa juuri Saaristomerellä.