Talous - Miten Suomen talous laitetaan kuntoon

27. helmikuuta 2023

Ongelman ydin on tässä: valtio kuluttaa enemmän kuin tienaa. Kansalaiset osaavat kyllä säästää, mutta yhteisiä varoja ja velkoja on käsitelty jo vuosia huolettomasti, kuin huomista ei olisikaan. Emme voi elää velaksi, lastenlapsiemme rahoilla, vaan meillä on epäkiitollinen hetki korjata epätasapainoinen systeemimme, joka perustui toteutumattomiin kasvu-odotuksiin, syntyvyyden kasvuun ja (haaveissa) korottomiin miljardivelkoihin. Hallitus ei voi käskeä ketään lisääntymään, eikä jättää ekonomistien ja talouden arviointineuvoston varoituksia enää kuulematta.

Yritysten innovaatiokyky, vastuullisuus ja kasvun mahdollistava toimintaympäristö tulee olemaan paitsi Suomen talouden, myös hyvinvointiyhteiskuntamme kohtalon kysymys. Varsinais-Suomella on tässä suuri rooli. Siksi yritystemme toimintaympäristöä tulee helpottaa ja hölmöimmät kilpailun esteet purkaa. Samalla kun julkinen sektorimme on pöhöttynyt ovat palvelut heikentyneet, jopa romahtaneet.

Järkyttävän kokoista kestävyysvajettamme ei hoideta hetkessä kuntoon, mutta yhdessä neuvotellen on se kahden hallituskauden aikana mielestäni mahdollista. Emme saa heikentää turvallisuuttamme emmekä koulutus ja terveyspalvelujamme, vaan meidän on ajateltava kansalaisen etua ensin. Ei tule olemaan helppo urakka, vaatii vastuullisuutta päättäjille ja hallituksen vaihtumista, jotta suunta muuttuu.

Talouden työlistallani muun muassa:

 • On laittaa julkisen talouden tulot ja menot tasapainoon. Meidän pitää purkaa tuleville sukupolville viritetty pommi.

 • Laskea Suomen kokonaisveroastetta ostovoiman lisäämiseksi. Käteen pitää jäädä enemmän.

 • Saada 100 000 uutta suomalaista työelämään. Työllisyysaste tulee nostaa 78 prosenttiin vaalikauden aikana.

 • Keventää työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Kevennys rahoitetaan haittaverojen kiristyksellä.

 • Uudistaa suomalaista työelämää ja työmarkkinoita.

 • Tehdä työn tekemisestä aina kannattavaa remontoimalla sosiaaliturvaa.

 • Parantaa julkisen sektorin tuottavuutta ja karsia byrokratiaa.

 • Lisätä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa.

 • Vahvistaa erityisesti varsinaissuomalaisten kärkialojen, kuten lääketeollisuuden ja meriteollisuuden toimintaedellytyksiä.

 • Vauhdittaa sähköauto- ja akkuteollisuuskeskittymän syntyä ja kasvua Varsinais-Suomessa.

 • Parantaa maataloutemme menestyksen mahdollisuuksia.

 • Vahvistaa Varsinais-Suomen asemaa ruokateollisuuden keskittymänä. Laadukkaan ja korkeatasoisen kotimaisen ruuan vientiä ulkomaille edesautetaan rakentamalla vahvaa brändiä ja kannustamalla yrittäjiä vientihakuisuuteen.

 • Mahdollistaa vetytalouden kehittymisen Varsinais-Suomessa.

 • Kehittää matkailun vetovoimaa Varsinais-Suomessa.

 • Rakentaa Tunnin junan Turusta Helsinkiin, jotta koko Etelä-Suomi nivoutuu yhdeksi työssäkäynti- ja asiointialueeksi.

 • Käynnistää Varsinais-Suomessa lähijunaliikenteen väleillä Uusikaupunki-Turku-Loimaa-Salo.

 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Rauman välillä (VT 8).

 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Tampereen välillä (VT 9).

 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Forssan välillä (VT 10).

 • Toteuttaa Turun kehätien ja koko E18-tien puuttuvat investoinnit.

 • Tehdä Saariston rengastiestä turvallisemman ja sujuvamman.